E-handelslösning

Hjälper dig hitta rätt lösningar!

ehandel

Företagsform för e-handel

Med tanke på att e-handel är ett väldigt kraftigt växande område är det många som vill ta sig in i detta i en form eller annan. Har man en bra idé som lämpar sig e-handeln bör man bland annat tänka på vilken företagsform man ska använda sig av. Här tar vi och tittar på de två mest lovande kandidaterna.

e-handel_291280871

Enskild firma

En enskild firma är väldigt enkelt att starta och är ofta valet för dem som satsar på att ha ett mindre företag. Som innehavare av en enskild firma är man personligen ansvarig för alla avtal som företaget gör och alla skulder det har. När man bildar företaget kommer ens personnummer också fungera som organisationsnumret.

Den största nackdelen med denna företagsform kan dock vara att man i grund endast har namnskydd  för sitt för- och efternamn. Man kan skydda sitt företagsnamn också genom att registrera det hos Bolagsverket, men namnet kommer fortfarande endast vara skyddat i det län man registrerats sig i.

Något man också måste vara väldigt noga med i en enskild firma är att hålla sin personliga och företagets ekonomi separat. Detta kan kräva en hel del arbete men är något man måste se till att göra.

Aktiebolag

Startar man ett aktiebolag kommer man inte ha samma personliga ansvar som i en enskild firma. Bolaget blir sin egen juridiska person och ägaren eller ägarna är separat från själva företaget. Men å andra sidan kommer man behöva ha en kapitalinsats på 50 000 kronor för att starta ett aktiebolag.

I många avseenden kräver ett ett aktiebolag lite mer arbete. Detta gäller allt från starten till att faktiskt avveckla ett aktiebolag. Men man kommer också uppleva en del fördelar för detta arbete. Till exempel kommer man automatiskt få namnskydd i hela landet när man startat ett aktiebolag och registrerat det.

Det stora saken för många är ju så klart kapitalinsatsen. Vill man verkligen ha ett aktiebolag men inte har kapitalet kan man alltid börja som enskild firma och sedan ändra företagsformen.